03/11/2015

Begin dit jaar stelden ze in Leuven de eerste supertruck voor in Vlaanderen. Nu krijgt ook het transportbedrijf Gilbert De Clercq een vergunning voor een ‘ecocombi’, zoals de langere en zwaardere vrachtwagen ook wel wordt genoemd. Onze klant zal haar supertruck inzetten in de Antwerpse haven.

GilbertDeclercqZo’n supertruck is best indrukwekkend. Ze kan ruim 25 meter lang zijn en heeft een maximaal toegelaten massa van 60 ton. Ter vergelijking: een gewone truck is bijna 19 meter en 44 ton zwaar. Een simpel rekensommetje leert dat twee van die superlange vrachtwagens drie gewone trucks kunnen vervangen. Dat betekent minder op en af rijden en dus ook minder CO2-uitstoot. De vergunningen kaderen in een proefproject van de Vlaamse overheid om te onderzoeken welke voor- en nadelen zulke supertrucks hebben op de verkeersveiligheid, de mobiliteit en het milieu.

Strenge criteria

Dat een vergunning verkrijgen geen evidentie is, mag blijken uit de amper 40 op 250 dossiers die voldeden. De criteria zijn dan ook streng. Zo mag het transport niet door de bebouwde kom rijden, mogen er niet te veel zwakke weggebruikers het traject gebruiken en mag de supertruck niet passeren langs moeilijke kruispunten of niet-aangepaste rotondes.

De Clercq is dan ook best trots op haar supertruck. “De onze zal een vast shuttle-traject afleggen binnen het Antwerpse havengebied, geladen met palletgoed”, zegt gedelegeerd bestuurder Filip De Clercq in De Standaard. “Momenteel mag één chauffeur met de mastodont rijden, een tweede is in opleiding.” Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zouden de komende maanden nog vijf andere firma’s met supertrucks kunnen gaan rijden.

Bekijk hier de reportage op Tv Oost.

Jan de Jong