29/03/2016

We hebben het in onze blogs al een aantal keer gehad over Software as a Service (SaaS). Maar de stijgende adoptie van het Internet of Things (IoT) zorgt ervoor dat ook het gebruik van Platform as a Service (PaaS) toeneemt. Kenners voorspellen dat over zo’n vier jaar meer dan 50% van alle nieuwe applicaties die via PaaS ontwikkeld worden IoT centraal zullen stellen en er 26 miljard apparaten aan het Internet of Things gaan verbonden zijn.

chalkboard drawing : cloud computing layersEven toelichten wat Internet of Things juist betekent. In de toekomst zullen de door mensen bediende PC’s, tablets, smartphones in de minderheid zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal dan bestaan uit semi-intelligente apparaten met geïntegreerde systemen die bestaan uit een combinatie van software en hardware. Een robot is daar een mooi voorbeeld van.

Bij SaaS biedt de dienstaanbieder eindapplicaties aan via de cloud. PaaS biedt een aantal diensten bovenop de infrastructuur die het SaaS-leveranciers mogelijk maken hun toepassingen op een gestructureerde en geïntegreerde wijze aan te bieden. Voorbeelden van diensten zijn toegangs- en identiteitenbeheer, portaalfunctionaliteiten en integratiefaciliteiten.

De nieuwe IoT-gefocuste businessapplicaties zullen leiden tot een transformatie op het vlak van applicatieontwerp. Die zal steeds meer focussen op realtime en contentrijke beslissingen, eventanalyses, lightweigth workflow en een brede toegang tot webdata.

Verontrustend is wel dat tegen 2018 meer dan 80% van de organisaties die self-managed PaaS-raamwerken ontwikkelen niet aan de verwachte cloud PaaS-ervaring zullen beantwoorden. Tegen 2019 zal van de top vijf PaaS-providers functionaliteit moeten bieden die zowel een optimale geïntegreerde controle als productiviteit biedt. De combinatie van beide zal immers een vereiste worden om een leidende positie in de PaaS-markt in te nemen.

Jan de Jong